Sign up for RT111 Euromeeting - click here!

 

Anbefal medlem

Round Table 111 Favrskov optager løbende nye medlemmer. Kender du et emne der kunne være relevant for klubben hører vi gerne fra dig. Udfyld nedenstående formular.

Historie

Round Table 111 Favrskov blev stiftet den 8. august 1974 af RT31 Silkeborg. Blandt klubbens nuværende og tidligere medlemmer findes både nuværende byrådsmedlemmer, tidligere borgmestre, direktører m.v.

Klubben er en del af den landsdækkende organisation Round Table Danmark som blev dannet af Round Table England og Rotary i 1935.

Læs mere

Geografi

Klubben dækker hele Favrskov kommune og tæller medlemmer fra blandt andet Hammel, Hinnerup, Hadsten, Ulstrup og Sabro.

Det er vigtigt for fællesskabet i klubben at medlemmerne enten er bosat eller har nær tilknytning til området.

Læs mere

 Hvad er Round Table?

Round Table er en klub for mænd mellem 20 og 40 år som har til formål:

  • at fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat.
  • at udvide medlemmernes kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession.
  • at virke for forståelse og venskab, såvel nationalt som internationalt, uanset race, tro eller politisk overbevisning.

Dette formål efterleves via klubbens motto: Adopt, adapt and improve!

Formålet efterleves ved afholdelse af møder med diskussioner, foredrag og andre aktiviteter.

De danske Round Table klubber er samlet i 8 distrikter under lands-foreningen Round Table Danmark.

På verdensplan består Round Table af over 3.100 klubber med over 52.000 medlemmer.

For at bevare holdninger og mål i overens-stemmelse med Round Table’s idégrundlag, blev alle disse klubber i 1991 samlet under Round Table International.

Læs mere

 

Hvorfor Round Table?

Klubben byder på 20 spændende events om året. Disse karakteren af disse events strækker sig fra vilde ting over til berigende ting.

I gennem klubben har du mulighed for at udvide dit professionelle netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Dette sker blandt andet ved deltagelse i regionale, nationale og internationale netværksmøder hvor du kan møde ligesindede.

Rent privat byder klubben på et venskab og kammeratskab der rækker ud over det sædvanlige både blandt de lokale klubfæller, men også i resten af landet og hele verdenen.

Mange af vore medlemmer ser de 20 lokale møder som en "friaften" hvor man kan få en konstruktiv debat om arbejdslivet, karrieren men også vind og vejr.

Hvert år arrangerer den siddende bestyrelse 20 møder der fordeler sig med, omtrentligt, to møder per kalendermåned (dog typisk ikke i sommerferier, skoleferier, højtider, m.m.).

Alle møderne består af følgende elementer:

  • Arrangement (socialt, professionelt eller andet)
  • Hvert møde skal indeholde et personligt indlæg fra én af medlemmer (3 minutter) samt gennemgang af mødereferater fra andre klubber

Klubben er politisk og religiøs neutral.

Sponsorer

 

Noget for dig?

Enhver mand mellem 20 og 40 år kan være medlem, når det forventes, at han kan efterleve Round Tables motto og formål. Medlemmer optages kun efter forslag fra et medlem i klubben.

Klubben mødes fast hver 14. dag (torsdag) med få undtagelser.

Krav

Medlemmer har mødepligt til møderne. Kan mødepligten af tvingende årsager ikke opfyldes, skal afbud sendes inden det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt.

Medlemmerne har pligt til, på skift, at holde "3 minutter" om et emne, som må formodes at have interesse for en større kreds, samt at gennemgå referater fra andre klubbers møder.

Kontingent

Kontingentbetaling 2 gange om året, pt. 3,750 kr. per halvår.

Ethvert medlem kan invitere en gæst til ethvert ordinært åbent møde. Samme gæst må dog kun inviteres 4 gange inden for samem klubår.

Kontakt klubben Send e-mail
Web by 3kings.dk